MANTENTZE-LAN ELEKTRONIKOA

A eredua

Ikasketa Plana

Moduluak Orduak
Zirkuitu elektroniko analogikoak 231
Tresneria mikroprogramagarria 264
Mantenimiento de equipos de voz y datos 198
Elektronika industrialeko tresneriaren mantentze-lanak 198
Laneko prestakuntza eta orientabidea 99
Moduluak Orduak
Irrati-komunikazioko tresneriaren mantentze-lanak 120
Audio-tresneriaren mantentze-lanak 60
Bideo-tresneriaren mantentze-lanak 60
Tresneria elektronikoa muntatzeko eta mantentzeko teknikak eta prozesuak 200
Mantentze-lan elektronikoen azpiegiturak eta garapena 60
Mantentze-lan elektronikoen proiektua 50
Enpresa eta ekimen sortzailea 60
Ingeles teknikoa 40
Lantokiko prestakuntza 360

Irteera profesionalak

 • Irrati- eta telebista-sistemetako tresneria eta ikus-entzunezko produkzio-sistemetako tresneria gainbegiratzeko eta egiaztatzeko teknikaria
 • Irrati- eta telebista-sistemak eta ikus-entzunezko produkzio-sistemak konpontzeko eta mantentzeko teknikaria
 • Irrati-difusioko sistemetako tresneria gainbegiratzeko eta egiaztatzeko teknikaria
 • Irrati-difusioko sistemak konpontzeko eta mantentzeko lanetako teknikaria.
 • Sistema domotikoetako, sistema immotikoetako eta segurtasun elektronikoko sistemetako tresneria gainbegiratzeko eta egiaztatzeko teknikaria.
 • Sistema domotikoak, sistema immotikoak eta segurtasun elektronikoko sistemak konpontzeko eta mantentzeko teknikaria.
 • Sare lokaletako eta sistema telematikoetako tresneria gainbegiratzeko eta egiaztatzeko teknikaria.
 • Sare lokaletako eta sistema telematikoetako tresneria konpontzeko eta mantentzeko teknikaria.
 • Irrati-lotuneetako sistemak gainbegiratzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Audio-tresneria profesionala konpontzeko eta mantentzeko teknikaria. Bideo-tresneria profesionala konpontzeko eta mantentzeko teknikaria.
 • Tresneria industriala konpontzeko eta mantentzeko teknikaria.

Gehiago ikusi