TELEKOMUNIKAZIO ETA INFORMATIKA-SISTEMAK

A erdua

Ikasketa Plana

Moduloak Orduak
Telekomunikazio sistemen azpiegiturak konfiguratzea 132
Telekomunikazio sistemen elementuak 132
Informatika sistemak eta sare lokalak 231
Telekomunikazio azpiegituretako teknikak eta prozesuak 198
Telekomunikazio instalazioen proiektuak kudeatzea 66
Telefonia finkoko eta mugikorreko sistemak 132
Laneko prestakuntza eta orientabidea 99
Moduloak Orduak
Irrati komunikazioko sistemak 120
Sare telematikoak 140
Ikusentzunezko produkzio sistemak 120
Sistema integratuak eta etxe digitala 120
Telekomunikazio eta informatika sistemen proiektua 50
Ingeles teknikoa 40
Enpresa eta ekimen sortzailea 60
Lantokiko prestakuntza 360

Irteera Profesionalak

 • Etxebizitzetarako eta eraikinetarako telekomunikazio instalazioetako proiektugile laguntzailea.
 • Etxebizitzetarako eta eraikinetarako telekomunikazio instalazioetako muntaiaren ikuskatzailea.
 • Telekomunikazio tresneria eta instalazioak egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Telekomunikazio tresneriak eta sistemak instalatzeko, integratzeko eta mantentzeko espezialista.
 • Telekomunikazio instalazioetako obra burua.
 • Produkzio estudioetan irrati eta telebista sistemetako tresneriak eta ikusentzunezko produkzio sistemetako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Irratidifusio sistemetako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Segurtasun elektronikoko sistemetako eta telebista zirkuitu itxietako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Sare lokalak eta sistema telematikoak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Irrati loturako sistemetako tresneriak gainbegiratzeko, instalatzeko, mantentzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria.
 • Informatika tresneriak eta sistemak instalatzeko, integratzeko eta mantentzeko espezialista.

Gehiago ikusi