GIZARTERATZEA

A eta D ereduak

Ikasketa Plana

Moduluak Orduak
Esku-hartze sozialaren testuingurua 99
Bizikidetasun-unitateentzako arreta 165
Autonomia pertsonalaren sustapena 198
Komunikazio-sistema handigarriak eta alternatiboak 165
Gizartean parte hartzeko metodologia 132
Gizarte-trebetasunak 132
Laneko prestakuntza eta orientabidea 99
Moduluak Orduak
Gizarteratze eta laneratzea 200
Gizarte bitartekotza 120
Hezkuntzan eusku-hartzeko laguntza 120
Lehen laguntzak 60
Gizarteratzeko proiektua 50
Ingeles teknikoa 40
Enpresa eta ekimen sortzailea 60
Lantokiko prestakuntza 360

Irteera Profesionalak

 • Gizarte prebentzioko eta gizarteratzeko programetako teknikaria.
 • Hainbat eratako egoitza ekipamenduetako hezitzailea.
 • Famili langilea.
 • Tutore laguntzailea.
 • Gizarteratze teknikaria.
 • Hezkuntza bereziko hezitatzailea.
 • Oinarrizko mugikortasuneko teknikaria.
 • Lanerako prestakuntzako edota laneko bitartekaria.
 • Enplegu lagunduko teknikaria.
 • Ezgaituen begirale.
 • Birgaitze psikosozialeko begirale.

Ikusi gehiago