Ingurogiromen Konpromisoa

Erandioko IEFPS- Tartanga -GLHBI derrigorrezko irakaskuntzaren ondokoaren ezberdin eta askotariko prestakuntza-eremu   eskaintzen duen antolakuntza da:

  • Prestakuntza arautua (HP-FI)
  • Lanerako prestakuntza eta etengabeko prestakuntza biltzen dituen Enplegurako Prestakuntza (ERP).


Gure gizartean ingurugiromen-kudeaketak eta formazioak garapen jasangarrirako garrantzia duela eta, ikastetxean, alde batetik,  HP-FI ikastaro guztietan  ingurumen sentsibilizazio prestakuntza generikoa ezartzeko asmoa dugu eta bestetik, ingurumenaren ardura eta ingurugiromen-inpaktu txikiagotzeko ezagutzak bultzatzen duten zikloetan berariazko prestakuntza.

Era berean, tokiko jasangarritasunaren helburua lortzeko, zuzendaritzak eta antolakuntza guztiak hurrengo compromiso eta jardunbideak hartzea erabaki genuen:

  • Ingurugiromen esparruan etengabeko hobekuntza lortzeko ez da nahikoa ingurumen-legeria betetzea. Horregatik IEFPS-Tartangan-GLHBI gertatzen diren ingurumen-inpaktu nagusiak gutxiagotzeko urtero ingurugiromen helburuak, metak eta programak definitu eta berrikusiko ditugu

 

  • Kutsaduraren prebentziorako programa adierazgarriak ezartzeko gure jarduera, produktu eta zerbitzuekin zer ikusia duten  ingurugiromen aspektuak   identifikatu eta ebaluatu.

 

  • Ingurumen aspektuekin lotuta dauden jarduerak eraginkorrak izateko ikastetxeko langileei formakuntza emango diegu eta baita lanbidean jarduera horiek gure konpromisua isladatzeko  sentsibilizatuko diegu ere.

 

  • Ingurugiromen konpromisoak  Ordezkaritza Organo Goren (OOG-OMR) onespena izan behar du. Antolakuntza guztiak ezagutuko du eta publikoa izango da (intranet)


Data: 2013-10-15

Ikastetxeko zuzendartza eta IGK(GMA) koordinatzilea